Jogi nyilatkozat

Jelen weboldal és a Balda Gabi Anyatejékszer Műhelye Facebook oldal látogatója hozzájárul ahhoz, hogy a Balda Gabi Anyatej Ékszer Műhelye szellemi tulajdonát képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információ szerzésére használja fel. Az oldal szerzőjeként nyilatkozom, hogy az itt megjelent tartalmak, úgymint:

 • a feliratkozási lista dokumentumban található ÁSZF szövege
 • rendelési listára való feliratkozó dokumentum tartalma
 • a megrendelésre vonatkozó összes írásos tartalom
 • fotók
 • képaláírások
 • egyéb írásos tartalmak
 • a „Balda Gabi Anyatej Ékszer műhelye” elnevezés egésze, vagy szórészletei
 • a logo
 • a Facebook oldal és weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma
 • a videók
 • az egyedi, általam készített, máshol eddig meg nem jelent ékszerek (különös tekintettel a műnyilvántartott, formatervezési mintaoltalom alatt álló ékszerek, és a szerzői jogi védelem alatt álló, jelöléssel ellátott ékszerek)

a saját szellemi tulajdonomat képezik, szerzői és egyéb jogi védelem alatt állnak. A Balda Gabi Anyatejékszer Műhelye a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által, lajstromozás alatt álló nemzeti védjegyoltalmat is élvez. A tartalmak másolása, sokszorosítása, megjelentetése, felhasználása teljes vagy részleges, esetleg bizonyíthatóan átdolgozott formában, legsúlyosabb esetben sajátként feltüntetve, szóban vagy írásban, harmadik fél által tilos. Tilos a csoportból a képeket, írásos tartalmakat kimásolni, saját eszközre menteni, másnak elküldeni, sajátként felhasználni, akár bizonyíthatóan átdolgozott formában. Másolt szövegnek minősül, ha a másolt tartalom a teljes szöveg 20%-ánál nagyobb mértékben megegyezik az általam nem engedélyezett szöveggel. Ha bármilyen tartalom írásos engedélyem hiányában bizonyíthatóan megjelenik bármilyen (akár webes) felületen, az jogkövetkezményt von maga után. Az engedélyem nélkül felhasznált tartalmakért naponta 2.000.- ft/nap kötbért köteles megfizetni a felhasználó. Írásos engedély a tartalom tekintetében egyéb felhasználásra vonatkozóan a bganyatejekszer@gmail.com email címen kérhető. A tartalom használata, a szerző, jelen esetben Balda Gabriella írásos engedélye alapján lehetséges, a szerző által meghatározott tartalommal, terjedelemmel, formában és ideig. Ha bármilyen tartalom felhasználásra, átdolgozásra, említésre kerül, minden esetben köteles a felhasználó a Balda Gabi Anyatej Ékszer Műhelye nevet feltüntetni, mint forrást.

 • Ezen feltételek tudomásulvételével a baldagabi.com weboldal és a Facebook oldal látogatója egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján).

A forrás és a szerző megjelölése nélküli, hiányosan, írásbeli hozzájárulás nélküli közlés, másolás, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 2.000.- Ft/nap. A szerzői jogi nyilatkozat figyelmen kívül hagyása nem mentesít senkit a jogi következmények alól.

összesjognyilvantartasvedjegykozlony

Balda Gabriella

2600 Vác Dr, Csányi László krt. 24. 4/37

(adószám:54877113-1-33)

Budapest, 2017.szeptember 21.